Spring naar de inhoud

Button 25mm “Anarchisme: Vrijheid, Gelijkwaardigheid, Solidariteit”

Richtprijs:  1,00

Button met doorsnede 25 mm. Omcirkelde A met de woorden Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit errond: waarden van het anarchisme.

Minimum prijs:  0,85

Het anarchisme is een politieke filosofie en sociale beweging die streeft naar een samenleving zonder hiërarchie, autoriteit en overheersing.
Drie belangrijke waarden van het anarchisme zijn:

  1. Vrijheid: Het anarchisme streeft naar individuele vrijheid en autonomie. Anarchisten zijn tegen elke vorm van onnodige overheersing en onderdrukking, inclusief staatsmacht, kapitalistische uitbuiting en sociale ongelijkheid. Ze pleiten voor maximale individuele vrijheid binnen de grenzen van het respecteren van de vrijheid van anderen.
  2. Gelijkwaardigheid: Het anarchisme bepleit een egalitaire samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en geen dominante machtsstructuren bestaan. Anarchisten verzetten zich tegen economische ongelijkheid, sociale privileges en discriminatie op basis van ras, geslacht, seksualiteit of andere kenmerken. Ze streven naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen en toegang heeft tot de middelen die nodig zijn om een waardig leven te leiden.
  3. Solidariteit: Anarchisten hechten veel waarde aan solidariteit en samenwerking tussen individuen en gemeenschappen. Ze geloven in wederzijdse hulp en ondersteuning in plaats van concurrentie en egoïsme. Solidariteit is een middel om onderlinge afhankelijkheid te bevorderen en te streven naar gemeenschappelijk welzijn.