Spring naar de inhoud
sliderbetaalwatjekan (1140 x 200 px) (1240 x 200 px)
slidertshirtsNiemandIsIllegaal (1240 x 200 px)
previous arrow
next arrow

Sticker “EZLN, Solidaridad Con Las Communidades Zapatistas”

Richtprijs:  0,10

Minimum prijs:  0,10

Categorie: Tags: , ,

Velen in de anarchistische beweging steunen de Zapatisten (het Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger of EZLN) om verschillende redenen:

  1. Anti-autoritarisme:  De Zapatisten hebben zichzelf geprofileerd als een beweging die streeft naar autonomie, zelfbeschikking en gelijkheid. Bovendien wijst de EZLN autoritaire structuren in de samenleving af.
  2. Zelfbestuur en gemeenschapsorganisatie: De Zapatisten hebben de autonome inheemse gemeenschappen in Chiapas, Mexico, gestimuleerd om zelfbestuur en zelforganisatie na te streven. Dit idee van lokale autonomie en gemeenschapsorganisatie is iets waar veel anarchisten affiniteit mee hebben.
  3. Antikapitalisme: De Zapatisten uiten sterke kritiek op het neoliberale kapitalisme en de impact ervan op inheemse gemeenschappen. Anarchisten delen het standpunt van antikapitalisme en zijn solidair met bewegingen die zich verzetten tegen de uitbuiting en ongelijkheid veroorzaakt door het kapitalistische systeem.
  4. Gemeenschappelijke strijd tegen onderdrukking: Anarchisten streven naar een wereld zonder onderdrukking, waar individuele vrijheid en gelijkwaardigheid worden gerespecteerd. In de Zapatisten zien ze een beweging die actief strijdt tegen onderdrukking en sociale onrechtvaardigheid.
  5. Lokale en globale solidariteit: Anarchisten hechten vaak waarde aan solidariteit op lokaal en mondiaal niveau. De Zapatisten hebben op internationaal niveau steun gekregen van diverse sociale bewegingen en activistische groepen die vergelijkbare idealen delen.