Spring naar de inhoud

LGBTQIA+ beweging komt op straat: Pride is a protest!

  • 5 min read

Op 17 mei (IDAHOT) organiseren Campagne ROSA, Saferqueercollective, Anarchistisch Collectief Brugge en Sprout de derde editie van Pride is a Protest in Brugge!

18u: Pride is a Protest betoging door Brugge. We verzamelen in het Minnewaterpark
20u: Afsluitend evenement met drags, DJ en praattafels in Sprout

Lees hieronder de tekst van op de flyer:

Diversiteit, geen heteronormativiteit!


Onze samenleving is heteronormatief, gelijkheid op papier verandert dat niet. Meer nog, vandaag wordt heteronormativiteit versterkt. Rechtse en conservatieve krachten zijn vurige verdedigers van het traditionele gezin en stereotiepe genderrollen. Vlaams Belang en Schild & Vrienden intimideerden de ‘Queer Was Here’ tentoonstelling in Brugge met queer- en transfobe slogans. Zelf beslissen over je lichaam kan volgens hen niet: transgender personen zijn ‘gestoord’ en het recht op abortus zien ze als ‘tegennatuurlijk’. Deze partijen gebruiken LGBTQIA+ fobie, racisme en andere vormen van verdeeldheid zaaien om aandacht af te leiden van de echte verantwoordelijken voor de sociale problemen en de groeiende ongelijkheid. Poetin startte niet toevallig een nieuwe campagne tegen LGBTQIA+ personen op het moment dat hij riskeerde gezichtsverlies te lijden in Oekraïne. Die voortdurende campagne van hatespeech leidt tot meer fysiek en verbaal geweld. Dit is helaas nog steeds dagelijkse kost voor LGBTQIA+ personen.

Weg met de wachtlijsten!


Heteronormativiteit heeft een impact op ons mentaal welzijn. LGBTQIA+personen ervaren meer psychische problemen veroorzaakt door geweld, discriminatie, minderheidsstress, geen toegang vinden tot betaalbare en inclusieve hulpverlening etc. Soms wordt queerfobie ook geïnternaliseerd. De heteronormatieve maatschappij maakt ons ziek en de gezondheidszorg schiet te kort. Ondertussen wordt LGBTQIA+ fobie versterkt met misrepresentaties van hoe transzorg bij jongeren eruitziet, zoals onlangs nog gebeurde in een Pano-reportage over puberteitsremmers. Beter zou de aandacht liggen op de enorme wachtlijsten in de psychosociale hulpverlening of de transgenderzorg. Wanneer een trans persoon vandaag toegang tot mentale en/of medische zorg zoekt, moet die minimaal anderhalf jaar wachten! Massale investeringen zijn NU nodig, mentale zorg verdient meer middelen en redt levens!
Ruim 40% van de LGBTQIA+ jongeren in Vlaanderen voelt zich omwille van hun seksuele oriëntatie onveilig op school en 1/3 omwille van hun genderexpressie. LGBTQIA+ thema’s krijgen te weinig aandacht, zo ligt de focus in seksuele opvoeding op biologie en SOA’s. Elke leerling heeft recht op een brede vorming over genderidentiteit, consent en seksueel plezier! Het onderwijs kan een belangrijke rol spelen om heteronormativiteit te bevestigen of deze in vraag te stellen. Voor LGBTQIA+ inclusief onderwijs zijn in eerste instantie veel meer middelen nodig, voor scholing van leerkrachten en kleinere klassen. Er is meer zorgpersoneel nodig die de ruimte kunnen creëren voor dialoog en individuele begeleiding. Scholen worstelen in hun omgang met transgender jongeren. Een leerling aanspreken met de naam en voornaamwoorden waarmee die zich identificeert, is nog lang geen evidentie. Net zoals genderinclusieve toiletten. Meer publieke investeringen in het onderwijs zijn broodnodig om een veilig leerklimaat te creëren, en dit komt het personeel en alle leerlingen ten goede!

No rainbow capitalism!


Met symbolische maatregelen die niet veel geld kosten, zoals gekleurde zebrapaden, komen we er niet. Het zijn massale investeringen in gezondheidszorg en onderwijs die echt een verschil kunnen maken. Al is dat natuurlijk onvoldoende, want een kapitalistische samenleving gebaseerd op extreme ongelijkheid zorgt voor een permanente voedingsbodem voor haat, geweld en rechtse ideeën. De strijd tegen LGBTQIA+fobie is er daarom tegen alle vormen van discriminatie. We kunnen racisme en seksisme niet tolereren, ook niet wanneer het in onze eigen community voorkomt. Bovendien zitten LGBTQIA+fobie en seksisme diepgeworteld in de patriarchale gezinsstructuur van het kapitalisme. Hierin wordt de vrouw vaak belast met onbetaalde zorg en huishoudelijk werk. Binaire genderrollen, waarin mannen o.a. geassocieerd worden met dominantie en vrouwen met een zorgende rol, houden het kapitalisme in stand. LGBTQIA+ personen dagen die rollenpatronen uit, vooral wanneer men niet conformeert aan de norm of het nucleaire gezin.

Daarom blijft elke overwinning voor LGBTQIA+ personen tijdelijk en slaat de rechterzijde terug van zodra ze dit kan. Zolang de wortels van LGBTQIA+ fobie en alle andere vormen van discriminatie niet aangepakt worden zullen we deze strijd moeten blijven voeren. Daarom linken wij de strijd tegen LGBTQIA+ fobie met de strijd voor een socialistisch alternatief. Een maatschappij waar de enorme rijkdommen en het maatschappelijk potentieel ten dienste staat van de noden en niet van de winsten. Sleutelsectoren zoals energie, farma, banken en gezondheidszorg moeten in eigendom van de gemeenschap en onder democratisch beheer van werkenden staan . Een wereld zonder ongelijkheid en LGBTQIA+ fobie is mogelijk! Daarvoor komen wij op straat!

De eisen op PRIDE (is a) PROTEST 2023:


– Investeringen in sensibilisering en vorming, voor o.a degelijke lessen seksuele opvoeding op school en opleiding van zorgverleners
• Investeringen in preventie en sensibilisering tegen LGTBQIA+foob geweld in het uitgaansleven. Voor meldpunten en vluchthuizen in de omgeving van elke uitgaansbuurt.
– Gender inclusieve infrastructuur op elke school, zorginstelling en werkplek!
– Investeringen in gezondheidszorg, zodat iedereen die lichamelijke of psychologische zorg nodig heeft die ontvangt zonder op een wachtlijst te staan.
– Een transitie mag niet leiden tot armoede, alle transgenderzorg terugbetaald ook hulpmiddelen!
– Investeringen in publieke diensten, huisvesting en degelijke jobs! Want waar er tekorten zijn is er discriminatie op basis van geaardheid, genderidentiteit, huidskleur en uiterlijk.
– Investeringen in opvanghuizen en sociale woningen om iedereen ook mensen op de vlucht een veilig onderdak te garanderen.
– Breng de banken, de energie- en farmasector in publieke handen, daarmee financieren we de nodige investeringen!
– Voor een samenleving ontdaan van elke vorm van uitbuiting, onderdrukking en discriminatie, voor een echt vrije samenleving ten dienste van de meerderheid, niet de winsten van een kleine minderheid!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *